آپلود مدارک پذیرندگان دستگاه کارت خوان

 

فایل مدارک (کارتخوان سیار) را از لینک های زیر دانلود کرده تکمیل کنید و بعد از تکمیل و اسکن مدارک بارگذاری نمایید.
۱. فرم استشهادنامه محلی ۲.فرم در خواست پایانه فروش ۳.قرارداد پذیرندگی پایانه فروش

فایل مدارک (کارتخوان ثابت ملی) را از لینک زیر دانلود کرده تکمیل کنید و بعد از تکمیل و اسکن مدارک بارگذاری نمایید.
۱.فرم درخواست دستگاه کارتخوان

مدارکی که همراه با فرم ها باید بارگذاری شوند:
[ کپی کارت ملی (پشت و رو)، شناسنامه، فیش گاز یا برق، جواز کسب یا اجاره نامه ]
دقت کنید همه فایل های مدارک را داخل فایل زیپ ریخته بارگذاری نمایید.
(حداکثر حجم فایل ۵ مگابایت)

برای انجام روند پیش ثبت نام دستگاه کارتخوان سیار باید مبلغ ۲۸۰.۰۰۰ تومان
و کارتخوان های ثابت بانک ملی مبلغ ۳۰.۰۰۰ تومان بصورت آنلاین پرداخت نماید
pardakht آپلود مدارک پذیرندگان دستگاه کارت خوان